^ Back to Top
Slideshow images 1 Slideshow images 2 Slideshow images 2 Slideshow images 2 Slideshow images 2 Slideshow images 2 Slideshow images 2

Contact Us

   

Jagdish Misthan Bhandar
16, sarang Marg Surajpole, Udaipur
Tel :- 0294- 2414972
Rakesh Bajaj :- 98290-40746
Vijay Bajaj :- 93525-03272

 

Jayesh Misthan Bhandar
123, Parmatma Plaza chetak Circle , Udaipur
Tel :- 0294- 2429323

 

Jai Misthan Bhandar
Sec. 3, H. M., Opp. Nehru Hostel, Udaipur (Raj.)
Tel :- 0294- 2467777

 

 

JMB Restaurant
16, sarang Marg Surajpole, Udaipur
Suresh Bajaj :- 0294- 2414972

 JMB Nashta Center

123, Parmatma Plaza chetak Circle , Udaipur
Anil Bajaj:- 09414169173

DISTANCES FROM JMB
Airport - 14km., Railway Station - 1.5 km,. Bus Stand - 0.5 km., City Palace - 3 Km.